Menu  

   

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Szczegóły

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

w ZSzO Publicznym Gimnazjum w Małogoszczu

  

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016r. (czwartek)

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2.

Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie decyzji dyrektora szkoły

 

14 października 2016r. (piątek)

(podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego)

3.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
na podstawie decyzji dyrektora szkoły

 

31 października 2016 r. (poniedziałek)

(podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej
z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
.)

4.

Wszystkich Świętych

1 listopada 2016r. (wtorek)

(podstawa prawna:

art. 1. ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku
o dniach wolnych od pracy z późn. zm. (Dz. U.
z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.)

5.

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2016 r. (piątek)

(podstawa prawna:

art. 1. ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku
o dniach wolnych od pracy z późn. zm. (Dz. U.
z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.)

6.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

7.

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2017 r. (piątek)

(podstawa prawna:

art. 1. ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku
o dniach wolnych od pracy z późn. zm. (Dz. U.
z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.)

8.

Ferie zimowe

30 stycznia – 12 lutego 2017 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

9.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18 kwietnia 2017 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

10.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

19, 20, 21 kwietnia 2017

(środa, czwartek, piątek)

 (podstawa prawna:

-        § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.

-        § 5 ust. 2 pkt.1 lit. b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego)

11.

1 maja – Święto Państwowe

1 maja 2017 (poniedziałek)

(podstawa prawna:

art. 1. ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku
o dniach wolnych od pracy z późn. zm. (Dz. U.
z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.)

12.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
na podstawie decyzji dyrektora szkoły

 

2 maja 2017 r. (wtorek)

(podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego)

13.

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja 2017 r. (środa)

(podstawa prawna:

art. 1. ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku
o dniach wolnych od pracy z późn. zm. (Dz. U.
z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.)

14.

Boże Ciało

15 czerwca 2017 r. (czwartek)

(podstawa prawna:

art. 1. ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku
o dniach wolnych od pracy z późn. zm. (Dz. U.
z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.)

15.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
na podstawie decyzji dyrektora szkoły

 

16 czerwca 2017 r. (piątek)

(podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej
z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego)

16.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r. (piątek)

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego)

17.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2017r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
1 dzień wolny pozostaje w rezerwie do wykorzystania w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń losowych lub atmosferycznych.

 

Pozytywna opinia Samorządu Uczniowskiego – 12.09.2016r.

Pozytywna opinia Rady Rodziców – Uchwała Nr 2/2016/2017 z dnia 13.09.2016r

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 w ZSzO Publicznym Gimnazjum w Małogoszczu został przyjęty przez Radę Pedagogiczną Uchwałą Nr 2/2016/2017 w dniu 15.09.2016r.

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu