Menu  

   

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Szczegóły

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

w Szkole Podstawowej im. 24-go Lutego 1863 roku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcacych

w Małogoszczu

  

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017r. (poniedziałek)

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

2.

Wszystkich Świętych

1 listopada 2017r. (środa)

podstawa prawna:

art. 1. ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku
o dniach wolnych od pracy z późn. zm. (Dz. U. z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.)

3.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
na podstawie decyzji dyrektora szkoły

 

2 listopada 2017r. (czwartek)

podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

4.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
na podstawie decyzji dyrektora szkoły

 

3 listopada 2017r. (piątek)

podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

5.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

6.

Ferie zimowe

12 – 25 lutego 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

8.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

18, 19, 20 kwietnia 2018

(środa, czwartek, piątek)

 podstawa prawna:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku

9.

1 maja – Święto Państwowe

1 maja 2018 (wtorek)

podstawa prawna:

art. 1. ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku
o dniach wolnych od pracy z późn. zm. (Dz. U.
z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.

10.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
na podstawie decyzji dyrektora szkoły

 

2 maja 2018 r. (środa)

podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

11.

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja 2018 r. (czwartek)

podstawa prawna:

art. 1. ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy z późn. zm. (Dz. U. z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.

12.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
na podstawie decyzji dyrektora szkoły

 

4 maja 2018 r. (piątek)

podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

13.

Boże Ciało

31 maja 2018 r. (czwartek)

podstawa prawna:

art. 1. ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy z późn. zm. (Dz. U. z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.

14.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
na podstawie decyzji dyrektora szkoły

 

1 czerwca 2018 r. (piątek)

podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

15.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r. (piątek)

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

16.

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Pozytywna opinia Samorządu Uczniowskiego – 14.09.2017.

Pozytywna opinia Rady Rodziców – Uchwała Nr 3/2017/2018 z dnia 14.09.2017

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. 24 - go Lutego 1863 roku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu został przyjęty przez Radę Pedagogiczną Uchwałą Nr 3/2017/2018  w dniu 14.09.2017

 

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu