Regulamin korzystania z telefonów komórkowych.

Szczegóły

Procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego w ZSzO Publicznym Gimnazjum w Małogoszczu


Podstawa prawna

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007r. Nr 35. poz. 221 i 222)
2) Statut Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu.


Procedura:

 1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież sprzętu, poza zdeponowanym u dyrektora szkoły.
 3. Wszelkie sprzęty rejestrujące obraz i dźwięk nie mogą być włączone na lekcjach. Można z nich korzystać wyłącznie w czasie przerw.
 4. Można używać urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk na lekcjach tylko za zgodą nauczyciela bądź dyrektora szkoły i tylko na zajęciach lekcyjnych tego wymagających np. zajęcia artystyczne.
 5. Nie wolno nagrywać dźwięku, filmować i fotografować nauczycieli, uczniów i innych pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody.
 6. Uczniowie mogą używać telefonów komórkowych na przerwach lekcyjnych ale tylko wykorzystując funkcje dzwonienia.
 7. W czasie trwania lekcji nie można korzystać z telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP oraz słuchawek. Sprzęt powinien być wyciszony i znajdować się w torbie szkolnej.
 8. Uczeń ma prawo odebrać telefon na lekcji od rodzica lub opiekuna tylko w wyjątkowych sytuacjach i wyłącznie za zgodą nauczyciela.
 9. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel ma obowiązek odebrania telefonu, a następnie zdeponowania zabranego od ucznia urządzenia u dyrektora szkoły. Zdeponowanie odbywa się w obecności ucznia, po uprzednim wyłączeniu telefonu.
 10. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły).
 11. Jeżeli sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły, a rodzice mogą się z nim kontaktować przez sekretariat szkolny.
 12. W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę ze sprawowania o 1 stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny z zachowania do nagannej.
 13. Wszelkie objawy notorycznego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.

Pobierz jako pdf "Regulamin korzystania z telefonów komórkowych"...

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu