Regulamin "Szczęśliwego numerka"

Szczegóły

Regulamin „Szczęśliwego numerka”

w Publicznym Gimnazjum w Małogoszczu

 

§ 1

Szczęśliwy numerek będzie losowany na stronie elektronicznego dziennika.

 

§ 2

Wszystkie klasy gimnazjum podlegają losowaniu.

 

§ 3

W każdej klasie szczęśliwy numerek odpowiada innej liczbie.

 

§ 4

Losowanie odbywać się będzie co dzień około godziny 18:00 .

 

§ 5

Szczęśliwy numerek” posiada osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.

 

§ 6

Wyniki losowania będą wyświetlane na stronie dziennika.

 

§ 7

W ciągu dwóch tygodni dany numerek może być wylosowany tylko jeden raz.

 

§ 8

Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostaje wylosowany jego numerek, traci on możliwość wykorzystania go.

 

§ 9

Uczeń, którego numer został wylosowany w danym dniu zwolniony jest z :

-odpowiedzi ustnej,

-pisania niezapowiedzianej kartkówki

 

§ 10

Jeśli uczeń chce, ma prawo poddać się ocenie z form przedstawionych w § 9 mimo wylosowanego numerka.

 

§ 11

Szczęśliwy numerek” nie zwalnia ucznia z :

- pisania zapowiedzianych wcześniej prac klasowych,

-wykonywania prac domowych,

- aktywnego udziału w lekcji (uczeń może podlegać ocenie),

-przestrzegania regulaminu szkolnego.

 

§ 12

Numerek nie usprawiedliwia, braku stroju na zajęcia wychowania fizycznego, braku zeszytu przedmiotowego oraz książek.

 

§ 13

Odmowa pracy podczas zajęć powoduje utratę przywileju.

 

§ 14

Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy bądź dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia (uczniów) w akcji " Szczęśliwy Numerek" na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed i w czasie lekcji lub nieusprawiedliwione nieobecności.

 

§ 15

Szczęśliwy numerek” nie chroni od uwag za złe zachowanie.

 

§ 16

Przywilej „Szczęśliwego numerka” nie obowiązuje na zajęciach wychowania fizycznego.

 

§ 17

Uczeń próbujący dokonać się oszustwa podczas losowania, jest całkowicie wykluczony  z zabawy.

 

Pobierz jako pdf "Regulamin Szczęśliwego numerka".

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu