Regulamin zachowania uczniów podczas przerw

Szczegóły

Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych
w ZSzO Publicznym Gimnazjum w Małogoszczu

 

§ 1

Uczniom nie wolno przebywać w salach lekcyjnych podczas przerw bez opieki nauczyciela.

 

§ 2

Uczniowie mają obowiązek podporządkowania się poleceniom nauczyciela dyżurującego.

 

§ 3

Uczniom nie wolno :

  • otwierać okien na korytarzach oraz w toaletach,

  • biegać,

  • siadać na parapetach okiennych.

 

§ 4

Uczniowie mają obowiązek przebywać na piętrze należącym do PG w Małogoszczu.

 

§ 5

Podczas przerw zakazuje się :

  • palić papierosów,

  • spożywać alkoholu oraz innych nielegalnych używek.

 

§ 6

Zabronione są zabawy, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu .

 

§ 7

Uczniowie nie mają prawa opuszczać terenu szkoły bez wiedzy i zgody nauczyciela .

 

§ 8

Uczniom nie wolno się spóźniać na lekcje.

 

§ 9

Za nieprzestrzeganie regulaminu grożą kary przewidziane w Statucie Szkoły.

 

Pobierz jako pdf "Regulamin zachowania uczniów podczas przerw". 

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu