WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

STATUT PUBLICZNEGO GIMAZJUM W MAŁOGOSZCZU

Szczegóły

 Rozdział I

Nazwa i siedziba gimnazjum

 

§ 1. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Publiczne Gimnazjum w Małogoszczu ul. 11 Listopada 14 b.

 

Rozdział II

Postanowienia ogólne

 

§ 2.

 1. Publiczne Gimnazjum w Małogoszczu wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących
  w Małogoszczu.

 2. Nazwa Gimnazjum używana jest w brzmieniu pełnym. Na pieczęciach nazwa brzmi ,,Zespół Szkół Ogólnokształcących” w Małogoszczu, a na stemplach Zespół Szkół Ogólnokształcących Publiczne Gimnazjum w Małogoszczu ul. 11 Listopada 14 b.

 3. Ilekroć w statucie jest mowa o szkole, rozumie się przez to szkołę jak w § 1.

 4. Ilekroć w statucie jest mowa o zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
  do spraw gimnazjum należy przez to rozumieć dyrektora szkoły.   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu