WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

STATUT PUBLICZNEGO GIMAZJUM W MAŁOGOSZCZU

Szczegóły

 Rozdział VII

Współdziałanie rodziców i nauczycieli
w sprawach wychowania i kształcenia dzieci

 
§ 26. 

 1. Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Szkolnym Programem Profilaktyki, Szkolnym Zestawem Programów, Szkolnym Zestawem Podręczników, Zestawem podręczników i materiałów edukacyjnych i wewnątrzszkolnym systemem sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów oraz innymi dokumentami funkcjonującymi w szkole a także z ich późniejszymi zmianami. Rodzice mogą wnosić swoje uwagi i zastrzeżenia oraz propozycje rozwiązań.

 2. Rodzice mają prawo uzyskania rzetelnej i wyczerpującej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz informacji i porad
  w sprawach dalszego kształcenia swoich dzieci.

 3. Rodzice mają prawo wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz organowi prowadzonemu opinii o pracy szkoły.

 4. Przenoszenie ucznia z klasy do klasy.

    1. Uczeń może być przeniesiony z klasy do klasy (na umotywowany pisemny wniosek Zespołu wychowawczego lub pisemny wniosek rodzica).

    2. Decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Zespołu wychowawczego szkoły.

    3. Wniosek rodziców lub zespołu wychowawczego może być rozpatrzony pozytywnie jeżeli oddział do którego uczęszcza przenoszony uczeń liczy powyżej 20 osób.

    4. Musi także wystąpić zgodność nauczanych języków obcych.   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu