WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

Zasady przeprowadzenia testów kompetencji

Szczegóły

1. Testy kompetencji piszą uczniowie klas pierwszych ZSzO Publicznego Gimnazjum  w Małogoszczu na początku i końcu roku szkolnego.

2. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy I o warunkach i zasadach pisania testów kompetencyjnych.

3. Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie I.

4. Testy kompetencji są dla uczniów obowiązkowe. Obejmują one wiadomości i umiejętności  zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego szkół podstawowych w odniesieniu do wybranych przedmiotów.

5. Uczniowie piszą test z każdego przedmiotu występującego na egzaminie gimnazjalnym tj. języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, geografii, fizyki, chemii,  języka angielskiego.

6. W przypadku przedmiotów, które nie występują w szkole podstawowej (wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, fizyka i chemia) konstruują pytania w taki sposób by nie wykraczały one poza zakres przedmiotów zbliżonych tj. przyrody oraz historii i społeczeństwa.

7. W klasie pierwszej uczniowie piszą dwa testy kompetencji. Pierwszy tzw. wstępny najpóźniej do końca września bieżącego roku szkolnego i tzw. podsumowujący pracę w danym roku szkolnym najpóźniej do końca maja.

8. Rolę testów kompetencyjnych w klasach II i III przejmują próbne egzaminy gimnazjalne.

9. Czas trwania testu kompetencyjnego w klasie pierwszej nie może przekraczać 90 minut. 
 W klasie II i III czas trwania testu jest zgodny z wytycznymi CKE zawartymi w informatorze  o egzaminie gimnazjalnym.

10. Za organizację i prawidłowy przebieg testów odpowiadają przewodniczący zespołów przedmiotowych.

11. Dopuszcza się wykorzystanie testów spośród propozycji wydawnictw dostępnych na rynku.

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do testu w wyznaczonym terminie, musi przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez nauczyciela przeprowadzającego test. Nie później jednak niż do końca października.

13. Uczeń, który świadomie i celowo unika napisania testu kompetencyjnego w terminie uzgodnionym z nauczycielem otrzymuje 10 punktów ujemnych z zachowania.

14. Testy przechowywane są do końca roku szkolnego natomiast wyniki testów do końca nauki ucznia w gimnazjum.

 

 

Pozytywna opinia Samorządu Uczniowskiego – 14 września 2011r.
 Pozytywna opinia Rady Rodziców – 12 września 2011r.
 Zasady przeprowadzania testów kompetencyjnych w ZSzO Publicznym Gimnazjum w Małogoszczu zostały przyjęte przez Radę Pedagogiczną w dniu 15 września 2011r.

 Pobierz Zasady przeprowadzania testów kompetencyjnych wraz załącznikiem (plik word).

 

 

Załącznik nr 1

Klasa I ……..

 

TEST KOMPETENCJI Z ……………………….………………
(wpisać przedmiot)

 

Data przeprowadzenia testu: ……………………………………………………….

 

Nr ucznia
z dziennika
lekcyjnego

Punkty
zdobyte

Punkty
możliwe
do

zdobycia


% ucznia

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

 

%
klasy

 

 
 

% szkoły

 

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu