Egzamin gimnazjalny 2018 - przebieg i organizacja

Szczegóły
Kategoria: Egzamin Gimnazjalny

W dniach 18, 19, 20 kwietnia 2018 (środa, czwartek, piątek) odbywa się egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych.

1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)

2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

Uczniowie klas III zgłaszają się do szkoły najpóźniej do godz. 8.15. do wyznaczonych poniżej sal. Tam zostawiają swoje rzeczy i z opiekunami przemieszczają się o godz. 8.30 pod sale egzaminacyjne.

Po I części egzaminu uczniowie udają się do przydzielonych sal, gdzie przebywają pod opieką wyznaczonych poniżej nauczycieli. Wyznaczeni nauczyciele opiekują się przydzielonymi klasami od godz. 8.00 przed egzaminem, podczas przerwy oraz po egzaminach, aż do odwozu uczniów dojeżdżających i ich bezpiecznego wejścia do autobusów szkolnych.     

Przydział sal i opiekunów dla klas III oddziałów gimnazjalnych

1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)

3A – sala 42 – p. Piotr Róg

3B – sala 32 – p. Dorota Kosik

3C – sala 44 – p. Sylwia Standerska

3D – sala 43 – p. Justyna Sala

2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

3A – sala 42 – p. Dorota Mołda

3B – sala 32 – p. Dorota Kosik

3C – sala 44 – p. Aneta Skrobot

3D – sala 43 – p. Marzena Nowaczek

3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

3A – sala 42 – p. Dorota Mołda

3B – sala 32 – p. Dorota Kosik

3C – sala 44 – p. Sylwia Standerska

3D – sala 43 – p. Piotr Róg

Na egzamin uczniowie klas III zabierają ze sobą legitymacje szkolne oraz przybory:

 

Przypominamy uczniom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

 

Uczniowie klas II mają wówczas dni wolne od zajęć na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

Dowozy i odwozy w dniach 18, 19, 20 kwietnia 2018r w ZSzO Małogoszcz 

Dowóz uczniów bez zmian. 

Odwozy  18, 19 kwietnia (środa, czwartek):

 

Autobus 1 

13.40 – Szk. Małogoszcz- blok CM, Zakrucze, Wrzosówka, Stacja PKP, Leśnica 

15.25 - Szk. Małogoszcz- Leśnica 

 

Autobus 2 

12.45 – Szk. Małogoszcz – Mieronice 

15.25 – Szk. Małogoszcz – Dołki, Bocheniec, Nowa Wieś, Mieronice 

 

Autobus 3 

12.45 - Szk. Małogoszcz- Dołki, Bocheniec, Nowa Wieś, blok CM, Zakrucze, Wrzosówka, Stacja PKP, Leśnica 

15.25 - Szk. Małogoszcz- blok CM, Zakrucze, Wrzosówka, Stacja PKP 

 

Autobus 4 

12.40 – Szk. Małogoszcz - Ludwinów, Kozłów, Górajek, Henryków, Wiśnicz, Lasochów 

14.35 - Szk. Małogoszcz - Ludwinów, Kozłów, Górajek, Henryków, Wiśnicz, Lasochów 

 

Autobus 5 

13.40 - Szk. Małogoszcz- Dołki, Bocheniec, Nowa Wieś, Mieronice 

15.25 - Szk. Małogoszcz - Ludwinów, Kozłów, Górajek, Henryków, Wiśnicz, Lasochów 

 

20 kwietnia (piątek)

 

Autobus 1 

15.25 - Szk. Małogoszcz- Leśnica

 

Autobus 2 

12.25 – Szk. Małogoszcz – Mieronice 

13.50 - Szk. Małogoszcz - Ludwinów, Kozłów, Górajek, Henryków, Wiśnicz, Lasochów 

15.25 – Szk. Małogoszcz – Dołki, Bocheniec, Nowa Wieś, Mieronice 

 

Autobus 3 

12.45 - Szk. Małogoszcz- Dołki, Bocheniec, Nowa Wieś, blok CM, Zakrucze, Wrzosówka, Stacja PKP, Leśnica 

15.25 - Szk. Małogoszcz- blok CM, Zakrucze, Wrzosówka, Stacja PKP 

 

Autobus 4 

12.30 – Szk. Małogoszcz - Ludwinów, Kozłów, Górajek, Henryków, Wiśnicz, Lasochów 

13.40 - Szk. Małogoszcz – blok CM, Zakrucze, Wrzosówka, Stacja PKP, Leśnica 

 

Autobus 5 

13.40 - Szk. Małogoszcz- Dołki, Bocheniec, Nowa Wieś, Mieronice 

15.25 - Szk. Małogoszcz - Ludwinów, Kozłów, Górajek, Henryków, Wiśnicz, Lasochów

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter