WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

Spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Małogoszczu odbędą się 20 września 2018r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:  ...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018r. (poniedziałek) poprzedzone zostanie  Mszą Świętą w Kościele...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22 czerwca 2018r. (piątek) rozpocznie się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele...

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

Zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem odbyły się 4 konkursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 • WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  WYWIADÓWKA 20.09.2018 (czwartek)

  niedziela, 16, wrzesień 2018 14:52
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  czwartek, 30, sierpień 2018 14:21
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  wtorek, 19, czerwiec 2018 09:45
 • Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w dniach od 14 -18 maja 2018.

  Dni Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy w...

  czwartek, 24, maj 2018 11:25

Menu  

   

Historia szkoły

Tak zaczynaliśmy

Szczegóły

Historia-Publicznego-Gimnazjum-w-Malogoszczu1Historia-Publicznego-Gimnazjum-w-Malogoszczu11 września 1999r. odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego w zreformowanej szkole - Publicznym Gimnazjum w Małogoszczu. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście. Władze samorządowe reprezentowali burmistrzowie Miasta i Gminy Małogoszcz Jan Głogowski i Józef Latos oraz przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Stępień. Przedstawicielem władz oświatowych był wizytator p. Adam Brela oraz dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących p. Renata Piotrowska. Władzę kościelną reprezentował ks. prałat Jan Gaj - proboszcz małogoskiej parafii. Obecnych było również wielu rodziców. 

Czytaj więcej: Tak zaczynaliśmy

Charakterystyka szkoły

Szczegóły

Gimnazjum powstało na mocy uchwały nr 6/52/99 Rady Miejskiej w Małogoszczu 12.03.1999r. 
w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu.

Publiczne Gimnazjum wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu, skupia 214 uczniów ze środowisk miejskiego i wiejskiego; z Małogoszcza, Bocheńca, Mieronic, Leśnicy, Zakrucza, Stacji Małogoszcz, Kozłowa, Wiśnicza, Wrzosówki, Henrykowa, Lasochowa i Ludwinowa. 108 uczniów dojeżdża do szkoły zorganizowanym dowozem pod opieką n-li świetlicy. Obecnie szkoła liczy 11 oddziałów, i pracuje systemem 5- dniowego tygodnia pracy w godzinach 8.00-15.15.

Czytaj więcej: Charakterystyka szkoły

Działalność szkoły w sferze dydaktycznej

Szczegóły
 • Praca dydaktyczna szkoły odbywa się w oparciu o Szkolny Zestaw Podręczników i Programów Nauczania, a proces oceniana w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniana.
 • Corocznie przeprowadzamy w szkole próbne testy egzaminacyjne z wszystkich części egzaminu z zachowaniem pełnej procedury egzaminacyjnej w oparciu o nową podstawę programową MEN i propozycje testów OKE w Łodzi.

Czytaj więcej: Działalność szkoły w sferze dydaktycznej

Działalność szkoły w zakresie bezpieczeństwa, opieki i wychowania

Szczegóły
 • Szkoła posiada Program Wychowawczy Szkoły, na podstawie którego wychowawcy opracowują roczne plany wychowawcze dla poszczególnych klas, a także harmonogram imprez krajoznawczo-turystycRodzinnego Domu Dziecka wnych oraz uroczystości i imprez szkolnych.
 • W szkole działa Zespół Wychowawczy i wiele problemów wychowawczych szkoły jest rozpatrywanych w ramach tego zespołu.
 • Pedagog szkolny prowadzi profilaktykę uzależnień; w każdym roku szkolnym uczniowie uczestniczą w spotkaniach przybliżających problem uzależnień prowadzonych przez kompetentne osoby z zewnątrz (kurator sądowy, policjant, psycholog z PPP); zajęcia profilaktyczne cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży.
 • Pedagog szkolny rozpoznaje środowisko ucznia, zna sytuację materialną uczniów, szczególnie tych z rodzin ubogich, patologicznych i rozbitych. Pedagog współpracuje z MGOPS, który pokrywa koszty obiadów dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
 • Nasi uczniowie corocznie biorą udział w akcjach charytatywnych na rzecz WOŚP oraz w zbiórkach pieniężnych dla dzieci chorych i niepełnosprawnych.
 • W szkole działają samorządy: klasowe i szkolny; uczniowie wybierają opiekuna samorządu, Rzecznika Praw Uczniów, SU jest organizatorem wielu akcji na terenie szkoły.
 • Na lekcjach wf, biologii i wychowawczych lansowany jest aktywny tryb życia  i aktywny wypoczynek. Turystyka, rajdy, obchody Dnia Promocji Zdrowia, Dnia Sportu, udział młodzieży w zawodach sportowych również promują aktywność fizyczną.
 • Szkoła podejmuje wiele działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ucznia; są one zaplanowane szczegółowo w Programie Wychowawczym Szkoły i Szkolnym Programie Profilaktyki.
 • W szkole działa Rada Rodziców; jej przedstawiciele biorą udział w podejmowaniu większości decyzji dotyczących szkoły; zdanie rodziców jest brane pod uwagę w wielu sprawach merytorycznych i organizacyjnych szkoły.
 • Szkoła współpracuje z:

Czytaj więcej: Działalność szkoły w zakresie bezpieczeństwa, opieki i wychowania

mgr Ewa Warchoł

Szczegóły

Ewa Warchoł dyrektor Gimnazjum w Małogoszczu 1999-2006 

mgr EWA WARCHOŁ

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu

w latach 1999 - 2006 r.

Po ukończeniu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach w roku 1980, podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Małogoszczu jako nauczyciel geografii. Od 1 września 1999 r. do 31 sierpnia 2006 r. była dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu.

Czytaj więcej: mgr Ewa Warchoł

mgr Andrzej Turek

Szczegóły

Andrzej Turek Dyrektor Gimnazjum w Małogoszczu 2006-2010

mgr ANDRZEJ TUREK

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu

w latach 2006 - 2010r.

Andrzej Turek – nauczyciel matematyki i informatyki, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach (1978 r).

Czytaj więcej: mgr Andrzej Turek

mgr Mariusz Piotrowski

Szczegóły

Mariusz Piotrowski dyrektor Gimnazjum w Małogoszczu od 2010

mgr MARIUSZ PIOTROWSKI

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu

 w latach 2010- nadal

 

Przebieg pracy zawodowej:

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Czytaj więcej: mgr Mariusz Piotrowski

mgr Krzysztof Dutkiewicz

Szczegóły

Krzysztof Dutkiewicz Dyrektor ZSZO Malogoszcz

mgr Krzysztof Dutkiewicz

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu

w latach 2006 - nadal

 

Przebieg pracy zawodowej:

Czytaj więcej: mgr Krzysztof Dutkiewicz

   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu