Menu  

   

mgr Ewa Warchoł

Szczegóły

Ewa Warchoł dyrektor Gimnazjum w Małogoszczu 1999-2006 

mgr EWA WARCHOŁ

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu

w latach 1999 - 2006 r.

Po ukończeniu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach w roku 1980, podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Małogoszczu jako nauczyciel geografii. Od 1 września 1999 r. do 31 sierpnia 2006 r. była dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Małogoszczu.

Ucząc geografii, zwracała uwagę uczniów na obserwację własnego środowiska, poprzez lekcje w terenie, wycieczki i rajdy po najbliższej okolicy. Jej uczniowie brali kilkakrotny udział w olimpiadach geograficznych na szczeblu wojewódzkim.
Największym sukcesem było zajęcie V miejsca w województwie w 1983 r.
Była również inicjatorem i organizatorem konkursów w macierzystej placówce na szczeblu gminnym np. "Co wiesz o Ziemi Kieleckiej?".
Podczas pełnienia funkcji v-ce dyrektora Szkoły Podstawowej (w latach 1991 - 1992) nawiązała kontakt z klasami autorskimi z SP nr 2 w Kielcach i z I LO w Łodzi - pomagała im w organizacji "Zielonej Szkoły". Zorganizowała dla tych uczniów rajd po Ziemi Małogoskiej szlakiem powstańców styczniowych, przytaczając im nie tylko wiedzę historyczną ale i dotyczącą środowiska przyrodniczego i życia gospodarczego regionu.

W 1980 r. była jednym z organizatorów obozu sportowego w Szczawnicy dla uczniów SP, połączonego z nauką jazdy na nartach. W latach 1980 - 1990 prowadziła Koło Krajoznawczo - Turystyczne, rokrocznie organizowała Tydzień Turystyki, wspólnie z uczniami prowadziła Kronikę Tygodnia Turystyki, opracowała także "Monografię Małogoszcza". Przewodniczyła wówczas gminnemu zespołowi samokształceniowemu nauczycieli geografii; prowadziła lekcje pokazowe, opiekowała się studentami z WSP w Kielcach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a dzięki pomocy rodziców uczniów urządziła pracownię geograficzną i ogródek meteorologiczny.

W swojej pracy starała się zaszczepić młodzieży miłość do turystyki,
organizując wycieczki w najpiękniejsze miejsca naszego kraju: w Tatry, Pieniny, Sudety, Góry Świętokrzyskie, do Warszawy, Krakowa, Ojcowa i wiele in. - pozyskując na nie środki od sponsorów.
Za pracę dydaktyczno - wychowawczą nagradzana była kilkakrotnie nagrodami dyrektora szkoły: w roku 1983, 1986, 1993, 1997, otrzymała również nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania
w 1987 r., a w 2000 r. i 2006 otrzymała jako dyrektor gimnazjum - nagrodę Burmistrza. Pośmiertnie otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
   

Facebook

   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu