Menu  

   

mgr Krzysztof Dutkiewicz

Szczegóły

Krzysztof Dutkiewicz Dyrektor ZSZO Malogoszcz

mgr Krzysztof Dutkiewicz

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu

w latach 2006 - nadal

 

Przebieg pracy zawodowej:

 1. 1983 – 1992 – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Mierzawie.
 2. 1992 – 1999 – dyrektor Szkoły Podstawowej w Małogoszczu.
 3. 1999 – 2002 – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Złotnikach.
 4. 2002 – 2005 – wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach.
 5. 2005 – 2006 – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach.
 6. 2006 – nadal – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu.

 

Służba wojskowa – 1985 – 1986

 1. Szkoła Podchorążych Rezerwy w Pułtusku dla absolwentów szkół wyższych – dyplom ukończenia – specjalność – saper – pontonier.
 2. Praktyka dowódcza – jednostki wojskowe w Dęblinie i Skarżysku – Kamiennej.

 

Doskonalenie zawodowe:

 1. 1989 – Studium Przedmiotowo – Metodyczne dla nauczycieli fizyki.
 2. 1990 – uzyskanie Pierwszego Stopnia Specjalizacji Zawodowej w zakresie nauczania fizyki.
 3. 1992 – Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.
 4. 1994 – Kurs kwalifikacyjny „Kurs profilaktyki i Psychokorekcji”.
 5. 1999 – Kurs „Nauczanie fizyki i astronomii w gimnazjum”.
 6. 2001 – Kurs „Ocenianie w nowej szkole”.
 7. 2002 – Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej.
 8. 2002 – Kurs „Awans zawodowy nauczycieli”.
 9. 2002 – Kurs „Wykorzystanie technik informatycznych w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego”.
 10. 2003 – Kurs Technologia informacyjna w pracy nadzoru pedagogicznego”.
 11. 2004 – Kurs „Wykorzystanie wyników badania kompetencji uczniów w wewnątrzszkolnym systemie kształcenia i oceniania”.
 12. 2005 – Kurs kwalifikacyjny dla pracowników nadzoru pedagogicznego.
 13. 2005 – Kurs „System zapewniania jakości pracy placówki oświatowej”.
 14. 2007 – Kurs „Doskonalenie porównywalnego sprawdzania prac z egzaminu gimnazjalnego (część matematyczno – przyrodnicza).
 15. 2010 – Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych.
 16. 2011 – Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych.

 

Współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi:

 1. Weryfikator – 2008
 2. Egzaminator – 2006, 2007, 2009

 

Odznaczenia i nagrody:

 1. 2005 – Srebrny Krzyż Zasługi.
 2. 2009 – Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 3. 2009 – Nagroda Kuratora
 4. Nagrody Burmistrza: 1998, 2000, 2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu