Działalność szkoły w sferze dydaktycznej

Szczegóły
Kategoria: Historia szkoły

Wyniki testów są opracowane statystycznie w postaci raportu z wnioskami do pracy przedyskutowanymi w zespołach samokształceniowych działających w szkole, a następnie na Radzie Pedagogicznej.

  • WSO,
  • PWSz,
  • SzPP,
  • wybranych programów nauczania,
  • wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

Uwagi i wnioski wykorzystujemy do modyfikacji wyżej wymienionych dokumentów.

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter