Prezentacja tomiku poezji uczennic naszego gimnazjum

Szczegóły
Nadrzędna kategoria: Wien - Małogoszcz
Kategoria: Nauczyciele
Opublikowano: niedziela, 19, kwiecień 2009 21:45
Smolarczyk Jolanta

Dnia 6.03.2009 miała miejsce prezentacja tomiku poezji polsko – niemieckiej napisanego i zilustrowanego przez uczennice naszego Gimnazjum.

Na wstępie głos zabrał dyr. Publicznego Gimnazjum p. Andrzej Turek, który powitał zgromadzonych gości, młodzież koła literackiego i organizatorów. W swojej wypowiedzi zaznaczył,że umiejętność posługiwania się językami obcymi to wymóg dzisiejszych czasów, tym bardziej zasługują więc na podziw uczniowie, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania i talenty a także nauczyciele pracujący społecznie, aby im to umożliwić.

Następnie głos zabrał pan Erwin Matl – pomysłodawca i wydawca tomiku.

W swej wypowiedzi zaznaczył, że to spotkanie jest zakończeniem pierwszego etapu współpracy pomiędzy Polytechnische Schule w Wiedniu a Publicznym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Małogoszczu. Był nim projekt wymiany młodzieży, w części polskiej sponsorowany z środków unijnych, pomiędzy tymi szkołami( my byliśmy gośćmi przez tydzień w Wiedniu a tamtejsi uczniowie tyleż samo u nas).W czasie jego trwania powstały też wiersze napisane w języku polskim i niemieckim, które pan Matl jako nie tylko nauczyciel j. niemieckiego ale także przewodniczący grupy poetów austriackich „ Autoren – Runde” poddawał drobnej korekcie. Wtedy też podjęliśmy decyzję o ich wydaniu. Kilku uczniów między innymi Ania Kosik wykonały ilustracje.

„ Dobre rzeczy potrzebują czasu” – tak mówi się w Austrii, powiedział pan Matl. I tak to po ponad pół roku od napisania wierszy powstał dzisiaj prezentowany tomik poezji pt. „Wiara – Nadzieja – Miłość Glaube – Hoffnung – Liebe” których autorkami jest 12 uczennic a ilustratorami 2 uczennice i jeden uczeń.

Pan Matl serdecznie podziękował za współpracę przy tym przedsięwzięciu pani Iwonie Pakaszewskiej, panu Markowi Pakaszewskiemu, pani Elżbiecie Pawelec – Jarząbek i pani Jolancie Smolarczyk.

Podziękowania skierował także do dyrektorów obydwu szkół pana Andrzeja Turka i Pani Anny Nosal za pomoc i możliwość realizacji drugiej, tegorocznej części projektu „ Kommunikation in Deutsch”.

Pan Matl powiedział także , że dla niego, austriackiego nauczyciela jest dużym doświadczeniem i zaszczytem w tak wspaniałej szkole z tak miłymi polskimi nauczycielami i cudowną młodzieżą realizować projekty.

„Danke und auf einen weiteren Sprachaustausch zwischen Polen und Österreich“

Następnie pani Iwona Pakaszewska przedstawiła prezentację zeszłorocznego  projektu  pomiędzy szkołami z Wiednia i Małogoszcza pt. „Różne narody – różne kultury – różne języki – ta sama Europa”  Prezentacja ta była okazją do wspomnień uczestników wymiany, ale także zachętą dla pozostałych uczniów do nauki języków obcych. 

 W dalszej części niektóre nasze autorki zaprezentowały nam swoje wiersze:

Michalina Nowak – „Sama”

Anna Kosik – „Tęcza” i w wersji niemieckiej –  „Regenbogen”

Adrianna Kałka – „Wyznanie”

Paulina Włodarczyk – „Wiosna”

Agnieszka Świerczyńska – „Czym jest wiosna?”

Anna Kosik – „Spowiedź” i w wersji niemieckiej – „Beiche”

Michalina Nowak – „Poprawa”

Wersję niemiecką pozostałych wierszy we wspaniały sposób przedstawił nam Artur Pakaszewski, któremu pragniemy serdecznie podziękować za prowadzenie całego spotkania.

Anna Kosik i Gabriela Stańczyk uświetniły nasz wieczór poetycki mistrzowsko wykonanymi piosenkami: „Małe tęsknoty”,  „Anioły”

Było to dla wszystkich olbrzymie przeżycie, nieczęsto można usłyszeć utwory deklamowane przez ich autorów. Wiersze, które dla osób zaangażowanych w ich wydanie były tylko słowami nabrały wyrazu, mówiły o bólu, miłości, radości i smutku, zmuszały do refleksji i przede wszystkim potwierdzały zasadność podejmowania podobnych działań.

 

Na zakończenie pani Jolanta Smolarczyk przedstawiła projekt realizowany w obecnym roku szkolnym. Głównym tematem zajęć, prowadzony co dwa tygodnie przez pana Erwina Matl przy pomocy pani Jolanty Smolarczyk jest     komunikowanie się w języku niemieckim. W ramach tego projektu nasza młodzież ( gimnazjaliści i licealiści) bierze udział w międzynarodowym konkursie poezji niemieckiej ( Polska, Austria, Słowacja i Niemcy) rozpisanym przez Koło literatów austriackich „ Autoren – Runde”. Uczniowie nasi napisali ponad 40 wierszy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju i najlepsi autorzy otrzymają nagrody. W drugim semestrze nasza grupa uczniów, pasjonatów zajmie się wystawieniem sztuki teatralnej, jej prezentacja będzie miała miejsce przed zakończeniem roku szkolnego.

 

 

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter