Menu  

   

Harmonogram realizacji projektów edukacyjnych

Szczegóły

 

Projekty edukacyjne w ZSzO Publicznym Gimnazjum w Małogoszczu

 

Czas trwania: od 2 tygodni do 3 miesięcy

Liczba uczniów w grupie: od 3 do 6 osób

 

HARMONOGRAM

 

  1. Początek roku szkolnego, 1-wsza lekcja wychowawcza - wychowawca zapoznaje uczniów klasy II z warunkami i zasadami realizacji projektu.

  2. Do 30 września – przekazanie informacji dotyczącej realizacji projektów edukacyjnych rodzicom na pierwszym zebraniu w klasie II.

  3. Do 30 września – zgłaszanie do koordynatora przez zespoły przedmiotowe, nauczycieli, uczniów propozycji projektów edukacyjnych.

  4. Do 15 październikauczniowie dokonują wyboru tematu projektu, składając pisemną deklarację (Załącznik 6), zawiązanie się grup.

  5. do 20 października - koordynator przedstawia Dyrektorowi wykaz zawierający listę tematów, skład zespołów projektowych, imię i nazwisko opiekuna.

  6. listopad – styczeń – realizacja projektów edukacyjnych

  7. Dzień Projektów(luty) - prezentacja wybranych projektów edukacyjnych na forum szkoły.

  8. Do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego – w przypadku kiedy uczeń brał udział w realizacji więcej niż jednego projektu w porozumieniu z rodzicami wskazuje temat projektu, który zostanie mu wpisany na świadectwie ukończenia szkoły (Załącznik 8)
Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
   

Facebook

   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu