Menu  

   

Obowiązki Rzecznika

Szczegóły

Obowiązkiem rzecznika jest w szczególności:

  • Znajomość Statutu Szkoły, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka oraz Konwencja
    o Prawach Dziecka.
  • W swoich działaniach współpracuje z samorządem uczniowskim, dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców.
  • Zadaniem rzecznika praw ucznia jest obrona praw uczniowskich.
  • Wszystkie powstałe konflikty rozwiązuje na drodze partnerskich negocjacji.
  • Dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców, rada samorządu uczniowskiego zapewniają rzecznikowi niezbędną pomoc w jego działalności.
Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu