Menu  

   

Regulamin dyskoteki szkolnej

Szczegóły

1.       Dyskoteka jest imprezą wewnątrzszkolną i przychodzą na nią tylko uczniowie naszego Gimnazjum.

 2.       Po 1 godz. od rozpoczęcia dyskoteki sala zostaje zamknięta i nikt z niej nie wychodzi ani też nie wchodzi.

 3.       O tym, że w szkole jest dyskoteka musi być powiadomiona policja, aby podjeżdżała pod szkołę zapewniając bezpieczeństwo wokół budynku. O dyskotece policję powiadamia opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

4.       Uczeń, którego zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu bądź innych środków odurzających będzie zabrany przez policję i odwieziony do domu. Ponadto w stosunku do takiego ucznia wyciągnięte zostaną odpowiednie konsekwencje określone w Statucie Szkoły. 

5.       Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn uczeń chce opuścić dyskotekę szkolną, nie może na nią powrócić. 

6.       Przywóz i odwóz uczniom dojeżdżającym zapewniają ich rodzice bądź prawni opiekunowie na podstawie przekazanych wcześniej wychowawcom deklaracji.

 

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
   
© Gimnazjum Publiczne w Małogoszczu